Conconitest
Teori
Conconitesten er udarbejdet af den italienske idrætsfysiolog Conconi med det formål at kunne bestemme en persons anaerobe tærskel. Denne tærskel er vigtig at kende hvis man dyrker udholdenhedsidræt og træner efter puls. Den tager udgangspunkt i at pulsen kun følger arbejdsbelastningen lineært til en vis grænse.

Når man overstiger denne dækkes en stor del af energiomsætningen anaerobt (uden ilt) via glykolysen med ophobning af hydroner (H+) der dannes nu mælkesyre som en følgevirkning (virker som en buffer, når der ikke kan dannes mere falder pH), herefter har man kun kort ”holdbarhed” da musklernes arbejdsevne nedsættes markant indtil (H+)  og mælkesyren er fjernet igen.

Under hårdt muskelarbejde sker der endvidere et kaliumtab fra muskelcellerne der er større end den kapacitet som Na/K-pumpen kan regulere. Der sker derfor en ophobning af kalium udenfor muskelcellerne, hvilket medfører en depolarisering af muskelcellerne. En depolariseret muskelcelle er vanskelig at excitere og der vil i ringere grad ske en impulsudbredning.  Mælkesyre gør det muligt at have høje kaliumkoncentrationer under arbejde og er på denne måde med til at forlænge den tid det er muligt at holde en given belastning

Ved at lade en person cykle ved stigende belastninger til udmattelse og registrere pulsen, kan man afbildede pulsen som funktion af arbejdsbelastningen og  finde denne grænse (AT) ,der hvor kurven knækker (i praksis er der tale om en gradvis overgang  ca. 3-4 pulsslag over og under den i testen beregnede værdi ). Den maksimale iltoptagelse bestemmes indirekte ud fra den maksimale Watt værdi, da der er en sammenhæng mellem energiomsætning (iltoptagelse) og watt-ydelse. Der frigøres 20,9 KJ for hver L ilt der optages og bruges til forbrænding af kulhydrat .

Testen baserer sig på, at en belastning der skal holdes i 2 minutter (og som laves efter andre lavere 2 minutters intervaller) primært er afhængig af aerob energifrigørelse. Da nyttevirkningen ved kørsel på kondicykel er ret ens for forskellige personer, kan man regne med, at folk der træder det samme antal watt ved en sådan test også har den samme iltoptagelse.

Formlen bag testen: VO2max = 0,16 + (0,0117 x MPO) (w)

VO2max er den maksimale iltoptagelse i liter pr. minut.
MPO er det maksimale power output (antal watt)(der tages højde for hvor mange sekunder man holdt sit max).Eks. på Test:

Definition af begreber

Aerob Zone: Det pulsinterval hvor der ikke produceres ret meget mælkesyre (ca.2,0 mmol). Kan erkendes som det første svage knækpunkt ved en conconitest.
Anaerob tærskel (flere definitioner): 
1)Den puls man kan holde i ca. en time (for veltrænede personer).

2)Den puls der svarer til en mælkesyre konc. på 4 mmol. (ikke særlig anvendelig, da der er meget store variationer fra person til person.).

3)Knækpunktet ved en conconitest.

Arbejdspuls (pulsreserve) = Maksimal puls – hvilepuls.

Belastning i % = Aktuel puls-hvilepuls / arbejdspuls · 100

Beregning af intensitet. F.eks. 75%= (0,75*arbejdspuls) + hvilepuls. (0,75*158) + 35= 153